Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Aby ste sa mohli označiť za držiteľa zbrane, nutne nemusíte vlastniť zbrojný preukaz ani iné povolenie a zbraň nie je nutné registrovať. Medzi držiteľa zbrane sa radia aj osoby, ktoré vlastnia zbrane spadajúce do kategórie D. O aké zbrane ide? Podľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ide okrem iného napríklad o historické zbrane vyrobené do konca roka 1890, tiež zbrane typu flobertka, niektoré plynové a expanzné zbrane. Predaj zbraní bez zbrojného preukazu platí aj pre jednovýstrelová a dvojranové zbrane so zápalnicovým, kolieskovým, kresadlovým a perkusním zámkovým systémom. Môžu sa predávať aj mechanické zbrane ako sú luky a kuše a chladné zbrane ako sú nože, mačety a meče.

predaj zbraní

Predaj zbraní nájdete aj online

Pár dôležitých pravidiel pri a po predaji zbraní

K takýmto zbraniam sa viaže len niekoľko pravidiel vlastníctva a zaobchádzanie. Zákazník, ktorý by si takúto zbraň kategórie D chcel zaobstarať, musí byť plnoletý a svojprávny. To je všetko, čo sa týka vlastníctva. Ďalšie podmienky sa týkajú prevažne používania. Kedy a kde môžeme zbrane kategórie D používať? Tu je pravidiel a podmienok viac. Strieľať z týchto zbraní je povolené iba v určenom bezpečnom priestore, kde je zabezpečený odborný dohľad alebo miesto musíme aspoň viditeľne označiť ako oblasť, kde prebieha streľba. Platí to aj pre paintballové a airsoftové zbrane, ktoré sa požívajú prevažne pri zábavných hrách.

predaj zbraní

Pre držanie zbraní potrebujete príslušné povolenie

Zastrieľať si z historickej zbrane len na strelnici

Čo sa týka historických zbraní a pušiek sa zámkovým systémom, tu je streľba povolená iba na strelnici a svoju zbraň musíte mať označenú podľa zákona o overovaní strelných zbraní a streliva. Možnú výnimku tvorí iba divadelné predstavenia či iné kultúrne akcie, kde ale samozrejme prebehne iba „slepý výstrel“. Ak zbraň kategórie D vlastníte, alebo si ju plánujete zaobstarať v nejakom army shope s predajom strelných zbraní, určite nepodceňujte zabezpečenie zbrane, aby ste predišli krádeži a následného zneužitia alebo strate. Pokiaľ nejde o spomínané kultúrne podujatia, ako sú divadelné predstavenia a podobne, držiteľ zbrane by nemal nosiť zbraň viditeľne.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Pridaj komentár