Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Dôležitou kategóriou strelných zbraní sú tzv. krátke zbrane, teda zbrane, na ktorých uchopenie a obsluhu nám postačí jedna ruka a práve tieto zbrane – revolvery či pištole tvoria podstatnú súčasť povinnej výzbroje policajného zboru i armády, ale veľa svojich fanúšikov majú krátke zbrane aj medzi bežnou civilnou populáciou a využívajú ich napríklad pre sebaobranu. Streľba z krátkych zbraní je dokonca aj obľúbenou športovou disciplínou a vyskúšať si ju môžete na rôznych na to určených verejných i športových strelniciach. Aj keď tieto zbrane nemajú až takú dlhú históriu ako dlhé zbrane, ktorých počiatky siahajú až do 14. storočia, predsa len je zaujímavé dozvedieť sa o ich histórii niečo viac.

krátke zbrane

Krátka zbraň zo 16. storočia

História krátkych zbraní

Krátke zbrane obsluhované už len jednou rukou vznikali oveľa dlhšie ako prvé dlhé zbrane a ich začiatky siahajú do 16. storočia. Prvé pištole boli dosť ťažké a ich obsluha bola náročná, keďže boli spočiatku konštruované len na jeden náboj a na nabíjanie spredu cez hlaveň zbrane, čo značne ovplyvňovalo rýchlosť streľby. Neskôr sa zbrane odľahčili a nasledovalo používanie pištolí s kresadlovým zámkom a až oveľa neskôr (približne na začiatku 19. storočia) bol vynájdený aj perkusný zámok a k slovu sa dostali aj pištole s perkusným zapaľovaním. Vynález perkusného zámku bol veľmi prevratným objavom v zbrojárstve a znamenal veľký rozvoj a zdokonalenie krátkych i dlhých strelných zbraní.

krátke zbrane

Dnešné krátke zbrane sú sofistikované

Krátke zbrane delíme na pištole a revolvery

Základné delenie pre krátke zbrane je na delenie na pištole a revolvery a aj keď na obidve tieto zbrane postačuje obsluha jednou rukou, je veľmi zaužívané používať ruky obe. Rozdiel medzi revolverom a pištoľou je zväčša vo veľkosti (revolver býva spravidla menší), ale aj v uložení munície. Kým u pištolí sú náboje uložené v zásobníku, ktorý je prevažne v pažbe zbrane, revolvery majú náboje uložené v otočnom valci.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Pridaj komentár