Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.
bonding

Bonding je síce mimoriadne dôležitý, no nie vždy je možný

Niektoré matky po pôrode pociťujú odcudzenie od svojho dieťaťa. Je to silný pocit, ktorý sami nevedia ovplyvniť. Po prekonaní tohto obdobia, matky si naň veľmi živo pamätajú.

Keď sa dozvedia, že tento pocit odcudzenia od svojho dieťaťa je výsledkom udalostí, ktoré boli mimo ich kontroly, zväčša pocítia úľavu ale aj nádej. Pocit toho, že boli alebo sú „zlými“ matkami ich môže zaťažovať ako obrovský balvan, ktorý neustále nosia so sebou. Keď sa dozvedia, že ony samotné nie sú príčinou, prečo prvotný bonding neprebehol, väčšinou sa vzťahy zlepšia.

Prvotný bonding

Prekážkou zamedzujúcou prvotný bonding matky s novorodencom je najčastejšie fyzické alebo emocionálne odlúčenie, separácia.

Fyzické odlúčenie môže nastať kvôli udalostiam, ktoré sa stanú v nemocnici, kedy dieťa po pôrode odložia z dosahu matky kvôli cisárskemu zákroku, umiestnenia dieťaťa do inkubátora, ak sa matke skomplikuje zdravotný stav kvôli ťažkému pôrodu a je potrebné jej podať intenzívnu starostlivosť od personálu nemocnice. Ak sa matke narodia viaceré deti – dvojčatá alebo trojčatá je fyzické odlúčenie omnoho pravdepodobnejšie. Čo zvyčajne vyústi do situácie, kedy bonding prebehne u matky len s jedným dieťaťom. Rovnako ako pri adopcii, v neskoršom veku dieťaťa sa prejavuje nedostatok novorodeneckého bondingu. Matky, ktoré dávajú deti na adopciu, väčšinou nechcú svoje deti po pôrode vidieť a nové matky už túto šancu nemajú.

Separácia

bonding

Bonding môže prebiehať aj medzi dieťatko a otcom

Emocionálne odlúčenie, separácia nastáva, keď matka v priebehu pôrodu zažíva aj inú emocionálne intenzívnu skúsenosť, ktorá vytvorí blok a zamedzí bondingu. Bežné sú emocionálne problémy spôsobené prílišným strachom z pôrodu samotného, strachom zo zmeny postupu, neprítomnosti blízkych osôb, pocitu osamotenia budúcej matky. Bonding matky s novorodencom ovplyvní aj smrť v blízkej rodine v období neskoršieho tehotenstva a pôrodu, choroba behom tehotenstva, prognózny možných zdravotných komplikácií u dieťaťa. Samozrejme aj prostredie, do ktorého matka privedie dieťa ako chudoba, nedostatočné vybavenie pre prichádzajúce dieťa alebo aj sťahovanie môže byť dôvodom pre následné problémy s bondingom.

Odborníci z Clinical Case Studies, ktorí v roku 2006 vyhotovili zoznam príčin, ktoré spôsobili prekážky bondingu sa zhodujú, že ak matka zistí príčinu, prečo bonding neprebehol, nasleduje automatická zmena vzťahov medzi ňou a dieťaťom v akomkoľvek veku. Viac o bondingu nájdete aj na stránke MODRÝ KONÍK.


Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.
Tagged:

Pridaj komentár