Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Poznajte svoju pôdu

Každý záhradkár si priebežne kontroluje vlhkosť jeho pôdy v záhrade. Veľmi jednoducho – na hĺbku bežného rýľa. Ak je pôda v takejto hĺbke dostatočne vlhká, potom je potrebné len pre niektoré náročnejšie a na dostatok vlahy citlivejšie rastliny pridať do pôdy nejakú vodu. Trocha iná situácia je, ak máme v záhrade ílovitú alebo piesčitú pôdu. Najjednoduchším a najpraktickejším riešením je, ak záhradkár dlhodobo sleduje správanie sa a rast rastlín na jeho pozemku. Mal by pozorne sledovať, ako jednotlivé pestované plodiny reagujú a rastú v závislosti na vývoji a zmeny počasia v priebehu vegetačnej sezóny. Mení sa to samozrejme aj regionálne, aj lokálne a dokonca od záhrady k záhrade. Vyschýnanie rastlín sa však prejavuje asi všade približne rovnakým spôsobom, hlavne zmenami tvaru a polohy listov a ich postupným tmavnutím až úplným vyschnutím.

záhrady

Nádrž na zachytávanie zrážkovej vody, ideálnej na polievanie záhrady

Záhrady polievame priebežne

Je samozrejme najrozumnejšie, ak záhradu polievame priebežne. Udržiavame tak hladinu pôdnej vlhkosti v prijateľnej úrovni a nemusí tak vôbec dôjsť k nejakému výraznejšiemu deficitu vlhkosti v pôdnom profile. Ak už však dôjde z rôznych dôvodov k prejavom vyschýnania v častiach našej záhrady, potom je dobré polievať celú záhradu súčasne naraz. Opatrne polievajte hlavne skoro ráno alebo neskôr navečer. Polievať by sme nemali také pôdy, kde ich drenážny systém je neúčinný a voda nevsiakne prirodzeným spôsobom do pôdneho profilu. Môže to spôsobiť viac škôd ako úžitku. Korene rastlín sú veľmi citlivé, reagujú na situáciu ak sú dlho vo vode hlavne v teplejších letných mesiacoch.

záhrady

Pozemok/záhrada pred domom

Aké množstvá vody na polievanie?

Je to samozrejme opäť rôzne, záleží od charakteru a geografického umiestnenia konkrétnej záhrady. A zanietenia starostlivého záhradkára. Ľahké piesočnaté pôdy potrebujú častejšie zalievanie než pôdy ťažšie. Ílovité pôdy nepotrebujú tak častú zálievku. V reálnych podmienkach a situáciách záhradkári málokedy dovolia, aby čo len časť ich záhrady – ich kráľovstva vyschla do takej miery, že ich záhony, kríky či stromčeky trpia dlhodobým deficitom potrebnej vlahy či dokonca úplne vyschnú. Ale stať sa to samozrejme môže.

Viac o záhradách a ich starostlivosti sa dočítate aj TU.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Tagged:

Pridaj komentár